Unterricht

1. Std 08:00 – 08:50
Pause 08:50 – 09:00
2. Std  – 09:00 – 09:50
Pause  09:50 – 10:05
3. Std  – 10:05 – 10:55
Pause  10:55 – 11:10
4. Std  – 11:10 – 12:00 (Unterrichtsschluss für Klassen 1 und 2)
Pause  12:00 – 12:10
5. Std  – 12:10 – 13:00 (Unterrichtsschluss für Klassen 3 und 4)

Offene Ganztagsschule:

Mo-Do 12.00 – 16.00 Uhr
Freitag 12:00 – 14.00 Uhr